May 17, 2019

Dan #12

Autor: Divanhana – Denis Kučević https://www.instagram.com/divanhana/
May 16, 2019

Da li je iman samo u srcu?

Koliko često čujemo da danas muslimani kažu: “Iman je u srcu” Ili: “Ne klanjam, ali bar mi je srce čisto.” Ili: “Hidžab je u srcu, a […]
May 13, 2019

Kako radiš, tako će ti se i vratiti

Moji roditelji su se vratili u srpski entitet. Imali su jedan mali izvor pitke vode, koji je bio slabog pritiska, pa su muku mučili s vodom. […]
May 13, 2019

Ramazan – godišnji “servis” imana

Mudro reče Hasan el-Basri, rahimehullah: “O sine Ademov, ti si doista vrijeme, pa kada prođe dan, nestao je dio tebe.” (Ez-Zehebi, Sijer e’alam en-nubela, 4/585, Ebu Nu’ajm, Hiljetul-evlija, […]