March 29, 2019

Srodnost duša je jedan od najjačih uzroka ljubavi

  Rekao je ibn Kajjim, rahimehullah: „Srodnost duša je jedan od najjačih uzroka ljubavi“. Svaku osobu privlači ono što joj je srodno i ova srodnost je […]
March 28, 2019

Blagodati jutarnjeg i večernjeg zikra

Zikr je jedno od djela od kojih čovjek ima veliku korist. Uzvišeni Allah u mnogim je kur’anskim ajetima naredio vjernicima da Ga spominju, da Ga se […]
March 27, 2019

7 stvari koje trebamo raditi u vrijeme teškoća

Autor: Mohammed Faris  Najlakše što osoba može uraditi u vrijeme teškoća jeste predati se, odustati od svojih izazova te tražiti krivicu za teškoće koje su je […]
March 26, 2019

30 jeftinih (a halal) načina da budete romantični

„I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav […]