February 26, 2019

55 savjeta za uspješan brak u svjetlu Kur’ana i Sunneta

  1. Imaj na umu da kratka odsustva od žene učvršćuju vašu bračnu vezu, dok duga odsustva (sedmica, mjesec) slabe i mogu štetiti vašoj bračnoj vezi. 2. Trebaš […]
February 26, 2019

Sadaka kao zalog za Džennet

Uzvišeni Allah u Kur’anu Časnom naglašava da je ljude i džinne stvorio isključivo da Mu robuju i ibadet čine. Kao jedan od ibadeta i oblika pokornosti […]
February 26, 2019

Njegovi planovi su puno bolji za nas od naših planova

Danas sam učila suru Jusuf i Allah me ponovo podsjetio zašto se neke stvari ne dešavaju u onom vremenskom slijedu kojeg sam zamislila. Vidite, Jusuf, a.s., […]
February 25, 2019

Kur’an kao preteča modernim shvatanjima emocionalne inteligencije

Kur’an nam ukazuje na viziju svijeta koju svaki musliman mora nositi u svojim grudima. Da, Kur’an nam govori kako svaki musliman treba da gleda na događaje […]