December 8, 2018

Riješio niz problema ovim zikrom

Mnogi od nas su osijedili zbog  razmišljanja o dugu, a nije razmislio o rješavanju duga  poniznošću pred Allahom.  Na aerodromu u Džidi dok sam  ovdje dolazio […]
December 8, 2018

Uzvišeni Allah obavezao se da će u Džennet uvesti onoga koji uči ovaj zikr

Imam Ahmed bilježi u svom Munsedu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedan od sluga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuo sam Poslanika, sallallahu […]
December 7, 2018

Prije nego zaspete svaku noć se potrudite da uradite sljedeće…

– abdestiti se – uzeti Kur’an u ruke, te proučiti barem pola stranice ili pročitati prevod značenja, također pola stranice (više od pola stranice, to bolje) […]
December 7, 2018

Kako upropastiti svoje dijete?

Roditelji, ako želite upropastiti svoje dijete:  1.  Ispunite mu svaku želju i tada ćete ga odgojiti u uvjerenju da se sav svijet okreće oko njega. 2.  […]