December 5, 2018

Poslanikova medicina: I mlijeko čisto pijte…

Allah, dželle šanuhu, kaže: „…i rijeke mlijeka nepromijenjena ukusa…“ (Muhammed:15) U drugom ajetu stoji: „…mlijeko čisto pijete…“ (En Nahl:16) Ibn Abbas prenosi da je Allahov Poslanik […]
December 5, 2018

Uzmite abdest, otvorite Kur’an i pronađite 329. stranicu…

Uzmite abdest, otvorite Kur’an, pronađite 329. stranicu, odnosno suru Al-Anbija i na toj stranici, nalazi se predivna stvar, jasna upustva, lijek, nada, izlaz iz problema… Na […]
December 5, 2018

Budimo jedni drugima ogledala

Postoji moćan koncept u islamu gdje ako kršimo nečija prava ili prekoračimo etičke granice mi zapravo ‘činimo grijeh prema sebi’. Samougrožavanje se dešava kada kršimo božanska […]
December 5, 2018

Tvoj osmijeh je tvoja sadaka

Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka. (hadis) OSMIJEH Čarobnim osmijehom pretplaćamo se za ljubav i dajemo najljepšu posjetnicu. Stoga se osmijehni svome bratu prvog trenutka kad […]