November 23, 2018

Strpljenje, tolerancija i prelaženje preko pogrešaka donose samo dobro

Baš kao što se ženama savjetuje da budu strpljive i tolerantne prema svojim muževima, isti savjet je dat i muškarcima. Šejh Muhammed el-Muhtar eš-Šenkiti pripovjeda priču […]
November 20, 2018

Najveće zadovoljstvo u životu je kada uspiješ u nečemu za što su ti ljudi rekli da ne možeš

Kada ti kažu da se neće ostvariti tvoji snovi jer si sanjar koji ne razumije svijet, jer su tvoje sposobnosti ograničene, jer ne znaš ono što […]
November 20, 2018

Stres je stvar izbora, ne okolnosti koje se oko nas događaju

Viktor Frankl, austrijski neurolog i psihijatar o svom iskustvu u koncentracijskom logoru je rekao: “Sve se čovjeku može uzeti, osim posljednje od ljudskih sloboda – pravo […]
November 19, 2018

Riječi Božijeg Poslanika – jasan putokaz

Muhamed, a.s., je poslan kao milost čovječanstvu: „A tebe smo (Muhamede) kao milost svjetovima poslali“ (El-Enbija, 107). Allah, dž.š., je učinio Muhameda, a.s., najplemenitijem stvorenjem i […]