Istinska muškost
August 17, 2019
MUBAREK NOVA HIDŽRETSKA 1441. GODINA
August 30, 2019

Porodice koje su obradovane kćerkama, slične su nebu ukrašenom zvijezdama

Prenosi se da je Ahmed ibn Hanbel, kada bi bio obaviješten da je neko od njegovih prijatelja dobio kćerku, govorio: ”Recite mu da su Allahovi poslanici bili očevi kćerki.”

Pjesnik je rekao:

Ko kćeri nema on je bez potomstva,

Makar imao i stotinu sinova.

Kćerke su riznice pune samilosti,

i blago iskrene i odane ljubavi.

Porodice koje su obradovane kćerkama,

Slične su nebu ukrašenom zvijezdama.

Amr ibn As, r.a., je jedanput ušao kod Muavije, r.a., koji je u naručju držao svoju kćerku Aišu, pa ga je Amr upitao: ”Ko je ovo?” Muavija mu je rekao: ”Ovo je mirisni plod srca. Allaha mi, niko se o bolesniku ne zna brinuti, niti za mrtvim tugovati, niti bol i tugu ublažiti, kao one.”

Najljepše što je rečeno o ljubavi oca prema kćerki, jesu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o njegovoj kćerki hazreti Fatimi, r.a., kad je rekao: ”Fatima je dio mene, ko voli nju voli i mene, a ko uznemirava nju uznemirava i mene.”

Da je Jusuf, a.s., pored braće imao sestre i kćerke, one bi ga branile i stavile bi ga u dubinu svoga srca, a ne u dubinu bunara. Ali, to je Allahova mudrost. Da je Jusuf, a.s., imao samo jednu sestru, vjerovatno bi ona slijedila njegove tragove i pratila ga onako kako je Musaova, a.s., sestra pratila svoga brata Musaa, da bi ga vratila njegovoj majci. Sestre ne poznaju put zloće i pakosti prema braći, već one poznaju samo put ljubavi.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ne mrzite kćerke, jer su one umiljate, samilosne i dragocjene.” (Ahmed)

U drugom hadisu dolazi: ”Ko bude imao tri kćerke, pa bude strpljiv u njihovom odgoju i izdržavanju, one će mu biti zastor od džehennemske vatre.” (Ibn Madže)

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić – saff.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *