Najnovije Vijesti

April 14, 2020

Vaktija 1441/ 2020

5151 final
March 22, 2020

Prvo online predavanje ef. Nagima u dzematu Bischofszell

March 7, 2020

CORONAVIRUS

ISLAMSKI ŠARTI

PRVA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – KELIME-I ŠEHADET

Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LĀ ILĀHE ILLELLĀH, VE EŠ-HEDU ENNE MUHAM­MEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ, što znači:

Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitu­jem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.

Muhammed s.a.w.s

Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim lju­dima). Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu. Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i oči­tovanje vjerovanja u Muhammedovo a. s. poslanstvo.

DRUGA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – NAMAZ (SALAT)

Druga islamska dužnost je dnevno klanjati propisane namaze. Namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i uče­njem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza, i to: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Namaz je propisan od Allaha dž.š. i ima šest dijelova. Ti sastavni dijelovi namaza su: početni tekbir, stajanje, učenje Kur´ana, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje. Ovih šest dijelova čine oblik namaza.

Stajanje, pregibanje, spuštanje lica na zemlju i sjedenje su tjelesne rad­nje i treba ih naučiti vježbanjem. Jedno stajanje, jedno pregibanje i dva spuštanja lica na zemlju čine jedan rekāt namaza. Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata.

ČETVRTA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – DAVATI ZEKAT

Četvrta glavna isiamska dužnost je zekat, obavezni vjerski doprinos. Zekat je obavezno davanje jednog dijela iz viška imovine siromašnim musli­manima i muslimankama ili u druge korisne svrhe islamske zajednice u cilju postizanja Allahova zadovoljstva. Zekat se daje na imovinu koja pretječe od osnovnih potreba za život (ni­sāb). Zekat se daje na novac, dragocjenosti (nakit, zlato, srebro), trgovačku robu, živo blago (stoku) i ostale vrijednosti. Imovina koja spada u zekat dijeli se u toku godine do vrijednosti od 2,5% od te imovine. Vlasnici zlata i srebra dužni su dati zekat ako budu imali u vlasništvu više od 90,6 grama zlata ili 641,5 grama srebra.

Zekat na živo blago podliježe zekatu više od 30 goveda ili 40 ovaca. Ze­kat na ostalu robu – žito, brašno, posteljina, odjeća, namještaj i sl. ako je na­mijenjeno za trgovinu procjenjuje se u vrijednosti zlata i srebra ili gotovog novca i na to se daje 2,5%. Zekat na žito, voće i povrće daje se odmah i to 10% od ubranog (ušr). Zekat se može dati: onima koji nemaju ništa od imovine, siromašnim li­cima ako imovina koju posjeduju nije dovoljna za njihovo izdržavanje, putni­cima koji nemaju sredstava za povratak kući, zaduženim licima koja ne mogu otplatiti dug, te za vjerske aktivnosti koje nemaju drugih izvora sredstava.

TREĆA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – POSTITI MJESEC RAMAZAN

Treća glavna islamska dužnost je ramazanski post. Ramazanski post znači uz ramazan se ustegnuti od jela, pića, pušenja i spol­nog uživanja od prije zore do zalaska sunca, u svrhu odanosti Bogu dž. š. Postiti je dužan svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i zdrav. Ramazanski post se zanijeti ovako: „Ja odlučih postiti ramazanski post u ime Allaha.“ Ramazanski post se obično zanijeti prije zore, poslije noćnog ručka kad se i zaposti. Ramazan je mjesec ibadeta, dobročinstva i vjerskog preporoda. U dža­mijama se uči i tumači Kur’an, a kod kuće se pomažu siromašni, dočekuju i posjećuju rođaci, komšije i prijatelji.

Noću uz ramazan klanja se teravih-namaz. U toku dana razlikujemo dva osnovna termina: sehur – vrijeme početka posta, i iftar –čas kada treba pre­kinuti post. Musliman zaposti tako što opere usta i zube i učini nijet, a omrsi se obično učeći Bismillu i najčešće vodom ili hurmama. Za vrijeme posta treba se čuvati i svih hrđavih djela, što više besposlena razgovora. Post će biti pokvaren ako se nešto pojede, popije, zapali cigareta i sl. Ako u zaboravu učinimo nešto što kvari post, post neće biti pokvaren. Čovjek koji uz ramazan ne posti griješan je i treba da kasnije naposti rama­zan. Krajem ramazana daje se siromašnim muslimanima određena materi­jalna pomoć, dar u novcu ili namirnicama. To darivanje zove se sadekatul-­fitr, a može se dati i za potrebe Islamske zajednice. Dvadeset sedma noć ramazana zove se Lejletul-kadr i to je najsvetija noć u godini jer je u njoj počela objava Kur’ana azimu šana. Po završetku ramazana nastupa Bajram kao blagdan muslimana poslije ispunjenih vjerskih dužnosti.

PETA GLAVNA ISLAMSKA DUŽNOST – HADŽDŽ OBAVITI

Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. Ka’bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. Allah dž.š. u Kur’anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka’bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. Tako uz­višeni Kur’an kaže: „Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posje­titi Ka’bu.“ Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama.

Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to: ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce, a žene po­krivaju i glavu); boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta, tavafi zijaret tj. počasni obilazak oko Ka’be u danima Kurban-bajrama. Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u dru­štvu žena koje zajedno putuju na hadž.

Namaz
Stub vjere

Pravi, karakterni musliman, od trenutka kada shvati i prihvati vjeru, on svoje srce veže za namaz i ništa ga od namaza ne može odvojiti.

Pogledaj Video